Przetargi 

 

 

            „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 10

ogłasza przetarg na wykonanie Instalacji przeciwpożarowej (hydrantowej) w budynku Hali Targowej   przy ul. Okulickiego 33 w Stalowej Woli

Zakres robót:  wg projektu budowlanego – do pobrania w Dziale Technicznym

Przedmiar robót należy wykonać we własnym zakresie.

Telefon kontaktowy: 501 472 722

Planowany termin  robót 23.10.2017 r do 30.11.2017 r.

Oferty należy składać do  19.10.2017 r. w sekretariacie Spółdzielni w zaklejonych kopertach z podaniem:

  • oferowanej ceny netto, terminu wykonania, okresu gwarancji, terminu płatności.
  • oświadczenia wykonawcy o dokonaniu wizji lokalnej obiektu i otoczenia.

Uwaga:  „Społem” PSS zastrzega sobie prawo do      unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.