Przetargi

 

            „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców

w

Stalowej Woli ul. Dmowskiego 10

ogłasza przetarg na wykonanie Modernizacja skl. 45 w Pawilonie Jubilat parter   przy ul. Ofiar Katynia 37 w Stalowej Woli

Zakres robót: wg odrębnej specyfikacji, oraz szczegółowych oględzin

Przedmiar robót należy wykonać we własnym zakresie.

Telefon kontaktowy: 501 472 722

Planowany termin  robót 17.11.2018 r do 20.11.2018 r.

Oferty należy składać do  18.10.2018 r. w sekretariacie Spółdzielni

w zaklejonych kopertach z podaniem:

  • oferowanej ceny netto, terminu wykonania, okresu gwarancji, terminu płatności;
  • oświadczenia wykonawcy o dokonaniu wizji lokalnej obiektu i otoczenia.

Uwaga: „Społem” PSS zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania   przyczyn.