Przetargi

            „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Stalowej Woli ul. Dmowskiego 10 ogłasza przetarg na wykonanie Modernizacja klatki schodowej w budynku biurowiec „Społem”  przy ul. Dmowskiego 10 w Stalowej Woli.

      Specyfikacja robót:

 1. demontaż wykładzin ściennych,
 2. demontaż barierek i krat,
 3. demontaż starych parapetów okiennych,
 4. demontaż drzwi z ościeżnicami do piwnicy,
 5. demontaż drzwi z ościeżnicami do kantorka,
 6. wykonanie instalacji elektrycznej w ścianie oraz nowego oświetlenia LED klatki schodowej,
 7. wykonanie nowego hydrantu łącznie ze skrzynką na gaśnicę,
 8. demontaż pionu c.o. i montaż nowego pionu wraz z grzejnikami (istniejące) wraz  z        termozaworami,
 9. montaż parapetów okiennych (sztuczny marmur),
 10. montaż nowych drzwi do piwnicy z ościeżnicą metalową, (drzwi w kolorze lamperii),
 11. montaż nowych drzwi do kantorka + zamurowanie i otynkowanie okienka z dwóch stron,
 12. wykonanie płytek na całej klatce schodowej wraz z cokolikiem (płytki wskazane przez   inwestora),
 13. szpachlowanie i malowanie klatki schodowej,
 14. wykonanie lamperii z kaszki żywicznej do wys. 2 m +  policzki biegów schodowych,
 15. wykonanie barierki z nierdzewki (do piwnicy poręcz),
 16. podniesienie drzwi aluminiowych na II piętrze tak aby weszły płytki,

Przedmiar robót należy wykonać we własnym zakresie.

Telefon kontaktowy: 501 472 722

Planowany termin  robót 15.12.2018 r do 30.03.2019 r.

 

    Oferty należy składać do  30.11.2018 r.  do godz. 9 00  

    w sekretariacie Spółdzielni w zaklejonych kopertach

     z podaniem:

 • oferowanej ceny netto, terminu wykonania, okresu gwarancji, terminu płatności.
 • oświadczenia wykonawcy o dokonaniu wizji lokalnej obiektu i otoczenia.

 Uwaga: „Społem” PSS zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania   przyczyn.