Aktualności

Niedziele handlowe - zmiana pracy placówek Społem.

dodano: 2018-06-29

Uwaga Kliencie.

Od 1 lipca 2018r. w niedziele handlowe pozostaje czynny tylko Sklep 1 ul. Poniatowskiego 26a 

Bar Kaprys zaprasza na pyszne jedzenie

dodano: 2018-06-05

W miesiącu czerwcu polecamy w promocyjnej cenie:

Zmiany w programie lojalnościowym "Społem znaczy razem"

dodano: 2018-05-24

Szanowni Klienci, Uczestnicy programu „Społem znaczy Razem”.

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 mają obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.  Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1,  tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") Uczestników programu Społem znaczy Razem (dalej "Program") jest „Społem” PSS       w Stalowej Woli, ul. Dmowskiego 10 , 37-450 Stalowa Wola.

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

  1. w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:

a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;

b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;

c) dezaktywacja punktów;

d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;

e) wymiana punktów na nagrody;

f) przyznanie bonu zakupowego przez Organizatora;

  1. w celach marketingowych;
  2. w celu przesyłania informacji handlowych;
  3. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych dotyczących zakupów Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;

ad. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;

ad. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach, jest:

ad. cel określony w pkt. 4. – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na proponowaniu Uczestnikowi produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do jego potrzeb.

W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić preferencje osobiste i zachowania Uczestnika (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie).

Dane osobowe  Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do  obsługi i dystrybucji nagród.

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego. Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.stalowawola.spolem.org.pl oraz pod adresem mailowym sekretariat@spolem-pss.pl .Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: awyka@spolem-pss.pl .

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w regulaminie Programu, dostępnym w sklepach Administratora, a także na stronie www.stalowawola.spolem.org.pl.

 

Zmiany w niedzielach handlowych.

dodano: 2018-02-28

ZMIANY W NIEDZIELACH HANDLOWYCH WEDŁUG USTAWY OD MIESIĄCA MARCA 2018r.

MARZEC :                                                                                  

4 MARCA NIEDZIELA HANDLOWA

11 MARCA  NIECZYNNE

18 MARCA  NIECZYNNE

25 MARCA NIEDZIELA HANDLOWA

KWIECIEŃ:

1 KWIETNIA  NIECZYNNE

8 KWIETNIA  NIECZYNNE

15 KWIETNIA  NIECZYNNE

29 KWIETNIA  NIEDZIELA HANDLOWA

MAJ :

6 MAJ  NIEDZIELA HANDLOWA

13 MAJ  NIECZYNNE

20 MAJ  NIECZYNNE

27 MAJ  NIEDZIELA HANDLOWA

CZERWIEC:

3 CZERWCA  NIEDZIELA HANDLOWA

10 CZERWCA  NIECZYNNE

17 CZERWCA  NIECZYNNE

24 CZERWCA  NIEDZIELA HANDLOWA

LIPIEC:

1 LIPCA  NIEDZIELA HANDLOWA

8 LIPCA  NIECZYNNE

15 LIPCA  NIECZYNNE

22 LIPCA  NIECZYNNE

29 LIPCA  NIEDZIELA HANDLOWA

SIERPIEŃ:

5 SIERPNIA  NIEDZIELA HANDLOWA

12 SIERPNIA  NIECZYNNE

19 SIERPNIA  NIECZYNNE

26 SIERPNIA  NIEDZIELA HANDLOWA

WRZESIEŃ:

2 WRZEŚNIA  NIEDZIELA HANDLOWA

9 WRZEŚNIA  NIECZYNNE

16 WRZEŚNIA   NIECZYNNE

23 WRZEŚNIA  NIECZYNNE

30 WRZEŚNIA  NIEDZIELA HANDLOWA

PAŹDZIERNIK:

7 PAŹDZIERNIKA  NIEDZIELA HANDLOWA

14 PAŹDZIERNIKA   NIECZYNNE

21 PAŹDZIERNIKA  NIECZYNNE

28 PAŹDZIERNIKA  NIEDZIELA HANDLOWA

LISTOPAD:

4 LISTOPADA   NIEDZIELA HANDLOWA

11 LISTOPADA   NIECZYNNE

18 LISTOPADA   NIECZYNNE

25 LISTOPADA   NIEDZIELA HANDLOWA

GRUDZIEŃ:

2 GRUDNIA  NIEDZIELA HANDLOWA

9 GRUDNIA  NIECZYNNE

16 GRUDNIA  NIEDZIELA HANDLOWA

23 GRUDNIA  NIEDZIELA HANDLOWA

30 GRUDNIA  NIEDZIELA HANDLOWA

 

Bar Kaprys zaprasza na pyszne jedzenie

dodano: 2018-02-02

W miesiącu lutym polecamy w promocyjnej cenie: